การปรับเปลี่ยนการกวาดล้างในเชิงบวก

Positive Purge และ NetZero

วิธีการทำให้หลอดยูวีเย็นลงโดยไม่ต้องใช้อากาศภายในโรงงาน

ระบบยูวีที่ระบายความร้อนด้วยอากาศนั้นจะใช้อากาศภายในโรงงานในการทำให้หลอดยูวีเย็นตัวลง ซึ่งความร้อนจะถูกระบายออกสู่ภายนอกอาคารพร้อมกับโอโซนที่เกิดจากหลอดยูวี

ห้องร้อน ห้องเย็น หรือคลีนรูมนั้น อากาศที่ถูกใช้โดยระบบยูวีจะเพิ่มภาระให้กับระบบปรับอากาศทำงานหนักขึ้น ถ้าอากาศมีการปนเปื้อนก็สามารถทำให้หลอดยูวีและแผ่นสะท้อนแสงปนเปื้อนไปด้วย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปล่อยแสงยูวีและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆลดลง โดยมี 2 วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้:

Positive Purge:

เหมาะสำหรับระบบยูวีทั้งหมดรวมถึงระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือมีระยะห่างจากอาคารมากๆ

NetZero:

เหมาะสำหรับระบบยูวีขนาดเล็กที่มีการปนเปื้อนเฉพาะบริเวณที่ติดตั้งหลอดยูวี หรือกรณีที่ระบบยูวีอยู่ใกล้กับผนังหรือหลังคาภายนอก

Positive Purge
การระบายความร้อนแบบ Positive Purge
NetZero
การระบายความร้อนแบบ NetZero

ไม่ว่าในกรณีใด ท่อจะถูกติดตั้งที่ด้านบนของช่องรับอากาศของคาสเซ็ท ซึ่งจะเชื่อมต่อกับชุดดูดอากาศเพื่อปล่อยอากาศออกนอกพื้นที่การผลิต โดยส่วนใหญ่จะถูกปล่อยออกนอกโรงงาน ด้วยระบบ Net Zero อากาศที่เข้ามาจะไหลผ่านเข้าไปในท่อซึ่งอยู่ภายใต้แรงดันจากพัดลมดูดอากาศของระบบ จากนั้นอากาศเสียนี้จะถูกระบายออกสู่ภายนอกอาคาร

ระบบ Positive Purge จะใช้พัดลมระบายความร้อนเพิ่มเติมเพื่อดึงอากาศภายนอกเข้าสู่ระบบภายใต้แรงดัน และยังสามารถตรวจสอบคุณภาพตัวกรองอากาศเข้าเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศจะสะอาดอยู่เสมอ และส่วนประกอบในคาสเซ็ทยูวี ยังอยู่ในสภาพที่สะอาด

การระบายความร้อนแบบ Positive Purge & NetZero เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณโดยลดการใช้อากาศแวดล้อมทั้งหมด

*โบรชัวร์นี้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

*โบรชัวร์นี้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ


พูดคุยตรงกับตัวแทนจำหน่าย

Marcus Greenbrook

ภูมิภาค, ระหว่างประเทศ:
Marcus Greenbrook
ผู้อำนวยการฝ่ายขายระหว่างประเทศ

T: +44 7764 986 911

ส่งอีเมลถึง Marcus โดยตรง

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ:

หากประเทศของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้ กรุณาติดต่อหรือสอบถามได้ที่สำนักงานใหญ่ในประเทศอังกฤษเพื่อรับการช่วยเหลือ