เครื่องสำหรับทดสอบคุณภาพงานพิมพ์

เครื่องทำให้แห้งสำหรับห้องปฏิบัติการ

GEW ออกแบบและสร้างเครื่องทำให้แห้งด้วยแสงยูวีสำหรับห้องปฏิบัติการแบบเครื่องเดี่ยว (Stand-alone) ซึ่งเหมาะสำหรับอำนวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงใช้ในห้องทดสอบหมึก …

เครื่องทำให้แห้งสำหรับห้องปฏิบัติการ

GEW ออกแบบและผลิตอุปกรณ์การทำให้แห้งด้วยแสงยูวีสำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่อการวิจัยพัฒนาและอำนวยความสะดวกให้กับห้องพิมพ์ หลอดแอลอีดีและหลอดเมอคิวรี่ อาร์ค หลากหลายประเภทพร้อมจัดจำหน่าย ในขณะที่เครื่องทำให้แห้งด้วยแสงยูวีสำหรับห้องปฏิบัติการที่กำหนดเองได้นั้น สามารถผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายโดยการผสมผสานกับระบบการผลิตยูวีของ GEW

หน่วยห้องปฏิบัติการ LED

อุปกรณ์ทำให้แห้งด้วยแอลอีดีสำหรับห้องปฏิบัติการแบบตั้งโต๊ะของ GEW สามารถฉายรังสียูวี แอลอีดีลงบนชิ้นส่วนตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ รวมทั้งสามารถเลือกความยาวคลื่นของรังสียูวีได้ตามความต้องการ

หน่วยห้องปฏิบัติการ E2C

เครื่องทำให้แห้งด้วยหลอดยูวีสำหรับห้องปฏิบัติการแบบเครื่องเดี่ยวตั้งโต๊ะ (stand-alone) ของ GEW มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการหรือการผลิตจำนวนน้อย

เครื่องสำหรับทดสอบคุณภาพงานพิมพ์

เครื่องสำหรับทดสอบคุณภาพงานพิมพ์ของ GEW นี้ สามารถใช้งานร่วมกับระบบยูวี ซิสเท็มส์ของ GEW ได้ทุกระบบ (ระบบยูวี, ระบบแอลอีดี หรือระบบ Excimer)


พูดคุยตรงกับตัวแทนจำหน่าย

Marcus Greenbrook

ภูมิภาค, ระหว่างประเทศ:
Marcus Greenbrook
ผู้อำนวยการฝ่ายขายระหว่างประเทศ

T: +44 7764 986 911

ส่งอีเมลถึง Marcus โดยตรง

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ:

หากประเทศของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้ กรุณาติดต่อหรือสอบถามได้ที่สำนักงานใหญ่ในประเทศอังกฤษเพื่อรับการช่วยเหลือ