ตัวป้องกันสายไฟ E2C

อุปกรณ์ป้องกันหลอดยูวี

เป็นอุปกรณ์ป้องกันเพื่อไม่ให้วัสดุพิมพ์สัมผัสกับหลอดยูวี

อุปกรณ์ป้องกันหลอดยูวี

ใช้ในกรณีที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุพิมพ์สัมผัสกับหลอดยูวีที่มีความร้อน เช่นในกรณีที่ม้วนพิมพ์ขาดหรือแผ่นพิมพ์สะบัด สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหลอดยูวีเหนือช่องปล่อยแสง เพื่อการป้องกันในขณะที่หลอดยูวีใช้พลังงานสูงสุด

การใช้งานขึ้นอยู่กับประเภทของงานนั้นๆ ประกอบด้วยเส้นลวดบางหรือหนาขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุพิมพ์ โดยอุปกรณ์ป้องกันจะวางแนวทแยงอยู่ด้านหน้าของหลอดยูวี เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุพิมพ์ไปโดนหลอดยูวีพูดคุยตรงกับตัวแทนจำหน่าย

Marcus Greenbrook

ภูมิภาค, ระหว่างประเทศ:
Marcus Greenbrook
ผู้อำนวยการฝ่ายขายระหว่างประเทศ

T: +44 7764 986 911

ส่งอีเมลถึง Marcus โดยตรง

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ:

หากประเทศของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้ กรุณาติดต่อหรือสอบถามได้ที่สำนักงานใหญ่ในประเทศอังกฤษเพื่อรับการช่วยเหลือ