ตลับเทปอินฟราเรดและ E2C

อินฟราเรด คาสเซ็ท

GEW นำเสนอวิธีการทำให้แห้งด้วยหมึกฐานน้ำ (water-based inks) พิมพ์โดยไม่ใช้ลมร้อนในการแห้งตัว

อินฟราเรด คาสเซ็ท

ตลาดการพิมพ์ฉลากแบบดั้งเดิมมีการใช้หมึกฐานน้ำ (water-based inks) และน้ำยาเคลือบ (varnishes) ที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย ซึ่งต้องใช้ลมร้อนเป่าเพื่อทำให้น้ำระเหยออกไปจึงทำให้มีเม็ดสีหลงเหลืออยู่บนงานพิมพ์ ปัจจุบันการใช้หมึกยูวีและน้ำยาเคลือบนั้นเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น แต่เครื่องพิมพ์ยังคงต้องรองรับการทำให้แห้งทั้งหมึกยูวีและหมึกฐานน้ำ ซึ่งสิ่งนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องบางเครื่อง เนื่องจากเครื่องพิมพ์ต้องทำการร้อยม้วนใหม่เพื่อสลับการพิมพ์งานระหว่างหมึกฐานน้ำและหมึกยูวี  นอกจากนี้ยังจะต้องถอดเครื่องเป่าลมร้อนออกเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับใส่คาสเซ็ทยูวี

GEW นำเสนอวิธีการทำให้แห้งด้วยหมึกฐานน้ำ (water-based inks) พิมพ์โดยไม่ใช้ลมร้อนในการแห้งตัว สามารถใส่คาสเซ็ท IR เข้าไปในช่องใส่คาสเซ็ทของ E2C และใช้งานด้วยหลอด IR โดยใช้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบควบคุมและการระบายความร้อน: ไอระเหยของหมึกพิมพ์จะถูกดูดออกไปตามท่อระบายอากาศของระบบยูวีที่มีอยู่แล้ว

IR คาสเซ็ท จะมีความเร็วในการพิมพ์งานโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 45 – 90 เมตรต่อนาที หรือถ้าในระบบมีชุดเป่าลมร้อนอยู่แล้วก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์งานที่ใช้หมึกฐานน้ำได้

หลังจากพิมพ์งานที่ใช้หมึกฐานน้ำเสร็จแล้ว เพียงแค่เปลี่ยนคาสเซ็ทและรีสตาร์ทระบบยูวี เพื่อเริ่มการพิมพ์งานต่อด้วยหมึกยูวี


*โบรชัวร์นี้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ


พูดคุยตรงกับตัวแทนจำหน่าย

Marcus Greenbrook

ภูมิภาค, ระหว่างประเทศ:
Marcus Greenbrook
ผู้อำนวยการฝ่ายขายระหว่างประเทศ

T: +44 7764 986 911

ส่งอีเมลถึง Marcus โดยตรง

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ:

หากประเทศของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้ กรุณาติดต่อหรือสอบถามได้ที่สำนักงานใหญ่ในประเทศอังกฤษเพื่อรับการช่วยเหลือ