ก๊าซเฉื่อยกับ E2C

การทำให้แห้งด้วยก๊าซเฉื่อย

ออกซิเจนมีผลในการขัดขวางกลไกการทำให้แห้งด้วยแสงยูวี ด้วยช่องก๊าซเฉื่อยของ GEW จะช่วยกำจัดออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยปรับปรุงกระบวนการทำแห้งให้ดียิ่งขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง:

การทำให้แห้งด้วยก๊าซเฉื่อย:

ภายใต้สภาวะปกติ ออกซิเจนจะไปทำปฏิกิริยากับสารไวแสง (photoinitiators) ที่อยู่ในหมึก หลังจากผ่านการสัมผัสกับแสงยูวี สิ่งนี้จะทำให้ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน (polymerisation) เกิดได้น้อยลงหรือถูกจำกัดขอบเขตในการเกิด ส่งผลให้สารเคลือบแห้งไม่ทั่วถึงหรือทำให้กระบวนการทำให้แห้งเป็นไปได้ช้าลงอย่างมาก

การทำแห้งภายใต้สภาวะที่มีก๊าซเฉื่อยจะกำจัดออกซิเจน และเพิ่มอัตราและขอบเขตของการเกิดปฏิกิริยาอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ความเร็วในการทำแห้งเร็วขึ้นอย่างมาก การซึมผ่าน (migration) ของสารอันตรายจะลดลง และทำให้กลิ่นของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปดีขึ้น

 • สามารถใช้กับหมึก low migration สำหรับงานประเภทอาหาร (food-grade)
 • ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำแห้งสำหรับหมึกแบบ free radical
 • ช่วยในการเคลือบซิลิโคนสำหรับหมึกแบบ free radical
 • ช่วยลดกลิ่นหมึก
คูลลิ่งไนโตรเจนเฉื่อย
ไดอะแกรมและตัวเลขของระบบบ่มก๊าซเฉื่อย

ช่องทำแห้งด้วยก๊าซเฉื่อยของ GEW สามารถเชื่อมต่อกับการใช้งานและเครื่องจักรต่างๆได้ ซึ่งจะวิ่งผ่านชุดยูวีโดยตรงหรือโดยผ่านลูกกลิ้ง ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการใช้ก๊าซเฉื่อยน้อยที่สุดในการรักษาระดับของออกซิเจนให้ต่ำกว่า 50ppm เซ็นเซอร์จะคอยตรวจจับระดับของออกซิเจนภายในช่องทำให้แห้งอย่างต่อเนื่อง และระบบ RHINO จะสามารถรักษาระดับออกซิเจนที่ต้องการโดยอัตโนมัติผ่านการควบคุมวงจรปิด

ส่วนประกอบทั่วไปของระบบ:

 1. ชุดคาสเซ็ทยูวี
 2. ช่องในการทำให้แห้งด้วยก๊าซเฉื่อย
 3. อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเข้มแสงยูวีแบบหลายจุด (อุปกรณ์เสริม)
 4. กล่องควบคุมก๊าซเฉื่อย
 5. เซ็นเซอร์วัดออกซิเจน
 6. ตัวจ่ายก๊าซฉื่อย
 7. หน้าจอสัมผัส HMI
 8. ชุดแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า Rhino

*โบรชัวร์นี้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ


พูดคุยตรงกับตัวแทนจำหน่าย

Marcus Greenbrook

ภูมิภาค, ระหว่างประเทศ:
Marcus Greenbrook
ผู้อำนวยการฝ่ายขายระหว่างประเทศ

T: +44 7764 986 911

ส่งอีเมลถึง Marcus โดยตรง

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ:

หากประเทศของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้ กรุณาติดต่อหรือสอบถามได้ที่สำนักงานใหญ่ในประเทศอังกฤษเพื่อรับการช่วยเหลือ