บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่ GEW (EC) Ltd (“เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”, “บริษัท”) รวบรวม ใช้งาน แบ่งปัน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณกับบริษัท

เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และเรามุ่งมั่นที่จะรับรองความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงความเป็นส่วนตัวของคุณ เราได้แต่งตั้งทีมรับผิดชอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำขอใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ กรุณาส่งไปที่ทีมความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

สามารถติดต่อทีมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ที่:

อีเมล: privacy@gewuv.com

ที่อยู่: ทีมงานดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, GEW (EC) Ltd, Crompton Way, Crawley, RH10 9QR

โทรศัพท์: +44 (0)1737 824500

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและเหตุผลที่เรารวบรวม

เมื่อผู้เยี่ยมชมแสดงความคิดเห็นบนไซต์ เราจะรวบรวมข้อมูลที่แสดงในแบบฟอร์มความคิดเห็นรวมถึงที่อยู่ IP ของผู้เยี่ยมชมและ string agent ของเบราว์เซอร์ผู้ใช้เพื่อช่วยในการตรวจจับสแปม

ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงชื่อของคุณ รายละเอียดการติดต่อเช่นที่อยู่ธุรกิจ ที่อยู่อีเมลธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลเช่นตำแหน่งงานของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงข้อมูลที่คุณไม่สามารถระบุได้ เช่นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน

เราจะใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการประมวลผลเกี่ยวกับคุณ:

 • ข้อมูลลูกค้า
  ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่ในการจัดส่ง ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการติดต่อ รายละเอียดธนาคารและรายละเอียดการซื้อ เราประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อจัดหาสินค้า และ/หรือบริการที่คุณซื้อเพื่อบันทึกการทำธุรกรรมดังกล่าว
 • ข้อมูลผู้ผลิต
  ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้า และ/หรือบริการใดๆ เช่น ชื่อตำแหน่ง ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการติดต่อและรายละเอียดธนาคาร เราประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อซื้อสินค้า และ/หรือบริการที่คุณขายและบันทึกการทำธุรกรรมดังกล่าว
 • ข้อมูลการตลาด
  ประกอบด้วยชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งงาน ความต้องการในการรับเอกสารส่งเสริมการขายและข่าวประชาสัมพันธ์จากเรา
 • ข้อมูลการบริการและการสนับสนุน
  ประกอบด้วยชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่ในการจัดส่ง ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์รายละเอียดการติดต่อและรายละเอียดการซื้อ ในกรณีที่คุณต้องการจดหมายสำหรับการขอวีซ่า จะมีการรวบรวมรายละเอียดส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบางกรณีตามสัญญาทางธุรกิจ เราอาจรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากระบบการทำให้แห้งด้วยแสงยูวีระบบเมอคิวรี่ อาร์ค (UV Arc) หรือระบบแอลอีดี (LED)  ที่เราจัดหาไว้ให้

เหตุผลในการรวบรวมข้อมูล:

 • หากคุณยินยอม
 • การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับเรา และ/หรือดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • สนับสนุนผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยที่ไม่ได้ลบล้างผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณ
 • เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และการพัฒนาใหม่ ๆ

เรารวบรวม จัดเก็บและปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้กับเราในระหว่างการติดต่อทางธุรกิจ โดยที่ข้อมูลนั้นเพียงพอ เกี่ยวข้อง และไม่มากเกินไปสำหรับวัตถุประสงค์ที่ไว้ เราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สาม ตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายของเราจะจัดหาสินค้าและบริการในนามของเรา และเราต้องได้รับการอนุมัติจากคุณในการแบ่งปันข้อมูลก่อนดำเนินการดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนได้นานเกินความจำเป็น เรารักษานโยบายและขั้นตอนการเก็บรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบเมื่อถึงเวลาอันสมควร เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี กฎหมายกำหนดให้เราเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลูกค้าของเรา (รวมถึงข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลบัตรประจำตัว ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม) เป็นเวลาหกปีหลังจากที่พวกเขาเลิกเป็นลูกค้า

เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา

เรามีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องความลับ ความซื่อสัตย์และความพร้อมใช้งานของข้อมูลของคุณจากการเปิดเผย การนำไปใช้ในทางที่ผิดและการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึงข้อมูลของคุณจะถูกมอบให้กับพนักงานที่ต้องการให้ทำหน้าที่ทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ตระหนักถึงสถานะของความลับและการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้อง เรามั่นใจว่าบุคลากรของบริษัททุกคนได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เราได้ทำการทดสอบระบบและกระบวนการของเราเป็นประจำ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดและรับรองการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบหากมีการละเมิดหรือสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การละเมิดจะถูกรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่บังคับใช้ตามที่กฎหมายกำหนด

หากคุณตระหนักหรือสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น ติดต่อทีมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทันที

การแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูล

เพื่อดำเนินธุรกิจของเรา เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณกับกลุ่มบริษัทและผู้ให้บริการอื่นๆ นอกจากนี้เราอาจต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น หรือหากเราเชื่อว่าการใช้หรือการเปิดเผยเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อปกป้องสิทธิของเราและ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม กฎข้อบังคับหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ

ประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ไม่ได้ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเสมอไป ดังนั้นกฎหมายของยุโรปจึงห้ามถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกไปภายนอก EEA เว้นแต่การถ่ายโอนนั้นจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด หนึ่งในเกณฑ์ดังกล่าวคือการทำสัญญาทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการสำรวจไซต์ การติดตั้ง การว่าจ้าง การบริการและการบำรุงรักษาทั่วไปของอุปกรณ์ GEW และการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่

เมื่อใดก็ตามที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความปลอดภัยในระดับใกล้เคียงกัน

สิทธิ์ตามกฎหมาย

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล คุณมีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมไปถึงสิทธิ์ในการร้องขอการเข้าถึง การแก้ไข การลบ การจำกัด การถ่ายโอนเพื่อคัดค้านการประมวลผล การเคลื่อนย้ายข้อมูลและการถอนความยินยอม (ในกรณีที่ความยินยอมในการประมวลผลชอบด้วยกฎหมาย)

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดโปรดดูที่ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล

เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณในขณะที่ใช้สิทธิ์ของคุณโดยทันที เว้นแต่จะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่น่าสนใจสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมซึ่งจะลบล้างผลประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของคุณ

อัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดกลับมาตรวจสอบเป็นประจำเพื่อรับสำเนาล่าสุด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ลบล้างกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแห่งชาติในประเทศใดๆ ที่บริษัทดำเนินการอยู่