เปลี่ยนหลอดไฟ E2C

แบบฟอร์มขอเคลมการประกันหลอด

สิ่งสำคัญในการเคลมสินค้าของ GEW ผู้เคลมจะต้องใช้อะไหล่แท้ในการเคลมเท่านั้น เพื่อความน่าเชื่อถือ อายุการใช้งานที่ยาวนาน ภายใต้การรับประกันที่อุ่นใจของ GEW

หลอดยูวีของ GEW ได้รับการทดสอบ และพัฒนาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งานได้ยาวนาน โดยปราศจากปัญหาจุกจิกกวนใจ ในกรณีที่พบปัญหา กรุณากรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ เพื่อดำเนินการเคลมสินค้าอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

GEW รับประกันคุณภาพการใช้งานถึง 1,000 ชั่วโมงสำหรับหลอดเมอคิวรี่แบบมาตรฐาน และ 700 ชั่วโมงสำหรับหลอดประเภทอื่นๆ ที่ซื้อจากเราโดยตรง การรับประกันจะมีผลเมื่อมีการติดตั้ง ใช้งานด้วยระบบแสงยูวี (UV system) ตามข้อกำหนดของ GEW เท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการเสื่อมประสิทธิภาพในการทำให้หมึกแห้งตัวที่เกิดการปนเปื้อนจากภายนอกหลอด หรือความเร็วที่ผันแปรในการแห้งตัวของหมึกพิมพ์